Partners

Ashton Cloak juridisch advies

Nieuwe samenwerking met Asthon Cloak.

Ashton Cloak levert op een kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte wijze haar juridisch advies. Ashton Cloak is onder meer gespecialiseerd in het Privacy recht, Intellectueel Eigendomsrecht, Gezondheidsrecht, Arbeidsrecht en Ondernemersrecht. Vanuit haar visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen hanteert Ashton Cloak voor Start-ups en Grow ups gereduceerde tarieven. Ashton Cloak is ook in de avonduren en in het weekend bereikbaar voor haar cliënten.

Bedrijven dienen hun organisatie aan te passen aan de nieuwe privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat zowel juridische als technische en organisatorische maatregelen genomen dienen te worden. Deze drie maatregelen dienen op elkaar aan te sluiten om te voldoen aan de AVG.

Daarom is Ashton Cloak Juridisch Advies een samenwerking aangegaan met het ICT-expertbedrijf Van Ewijk Integrated Solutions. Zodat wij uw bedrijf samen optimaal kunnen bijstaan om volledig te voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving.

www.asthoncloak.nl